מדיניות החלפות/החזרת מוצרים וביטול עסקה

מדיניות החלפות / החזרת מוצרים

מזמין רשאי להחליף את המוצר שהזמין באתר במוצר/ים אחר/ים או לבקש עבורו זיכוי לסניפי הרשת או לאתר תוך 30 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין.

החזרת המוצר תתאפשר כל עוד המוצר הוחזר תקין, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא שלם באריזתו המקורית ונושא את התווית המקורית ובתנאי שצורפה למוצר חשבונית קנייה מקורית או פתק החלפה. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שלא יוחזרו כל חלקיו (אם מדובר במארז/סט).

שובר הזיכוי יונפק בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.

המזמין יוכל להחזיר את המוצר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.2 לתקנון האתר לאחד מסניפי "סוהו" לפי הרשימה המצורפת באתר ושם לבחור בעבורו מוצר אחר הקיים במלאי או לקבל זיכוי במקום. לחילופין, יוכל המזמין למסור את המוצר למחסני הספק על חשבונו באמצעות אחת מאפשרויות השילוח המוצעות באתר.

עם הגעת המוצר ובמידה ויתקבל כשהוא עומד בהוראות סעיף 5.2 לתקנון האתר, יועבר לרשות המזמין באמצעות המייל (לכתובת המייל שבה השתמש המזמין בעת ביצוע ההזמנה) זיכוי לסניפי הרשת או לאתר (לבחירת המזמין) בערך ששולם בפועל תוך 7 ימי עסקים.

אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של הספק כדי לגרוע מהוראות הדין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמינים לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

ביטול עסקה

המזמין הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא בסעיף זה להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר להגביל את זכויותיו של הספק או זכויותיו הקוגנטיות של המזמין, על פי חוק הגנת הצרכן.

ביטול ההזמנה יתאפשר: (א) עד 14 ימים מיום קבלת המוצר; או (ב) 14 ימים מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר ביניהם. 

ניתן לבטל עסקה שנעשתה באתר (בכפוף לזכותו של המזמין לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן), באמצעות הודעת ביטול שימסור המזמין בהתאם לאיזה מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

  • בעל פה - באחת מבין חנויות רשת "סוהו" בישראל, על ידי הגשת טופס "ביטול עסקה" בחנות;
  • בדואר אלקטרוני לכתובת service@sohocenter.co.il;
  • באתר באמצעות הגשת פנייה בעמוד "שירות לקוחות";
  • בדואר רשום, לכבוד קולקשן עיצוב תל אביב בע"מ, מיקוניס 3, תל אביב, 6777212.

ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי המזמין לספק על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.

בהודעת הביטול יש לציין את שם המזמין ואת מספר תעודת הזהות שלו. כדי לסייע לספק לאתר את העסקה הרלוונטית, מתבקש המזמין לצרף להודעת הביטול את מספר הטלפון הנייד שברשותו וכן חשבונית/קבלה לשם זיהוי העסקה וסכומה.

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") יחזיר הספק, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין בגין המוצר הפגום, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה דמי ביטול כלשהם מהמזמין.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, יחזיר הספק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמין, יבטל את החיוב בשל העסקה, וכן ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב.

להסרת ספק, במקרה שבו שהמזמין קיבל את המוצר, עליו להחזיר אותו לאחד מסניפי רשת "סוהו" בהתאם לרשימה המצורפת באתר או בדואר ישראל או באמצעות שליחות למחסני הספק (בתיאום מראש מול שירות הלקוחות).

במקרה, שהמזמין מעוניין להעביר את המוצר למחסני הספק כאמור, לשם כך הוא נדרש לבחור באתר ב"החזרת מוצר עם שליח". לאחר ביצוע התשלום, יישלח אל המזמין קוד ההחזרה עבור חברת השליחויות אותו יש להדפיס ולהדביק על החבילה עם הפרטים הדרושים לשילוחה למחסני הספק. עם הגעת המוצרים (בהתאם להוראות הדין ותקנון זה), יתבצע זיכוי כרטיס האשראי של המזמין במועדים כאמור לעיל. הערך שיינתן עבור המוצר שהוחזר הוא הערך שבו נקנה בפועל לאחר הנחה, באם ניתנה, בעת ביצוע ההזמנה.

אין בזכותו של המזמין לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת, ובכלל זה כתוצאה מהרעה במצבם בזמן שהיו ברשות המזמין, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), שביצע עסקה באתר האינטרנט אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג הספק, יהיה רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

כאמור לעיל, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של הספק בכתובת  service@sohocenter.co.il.

כל החזר כספי שיינתן על ידי הספק בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.